Meny Stäng

S-ventilation

S-ventilation eller självdrag som det heter är det vanligaste ventilationssystemet i privata boenden. I äldre hus är det också vanligt förekommande då luften naturligt flödar genom springor, otätheter och speciella fönster. På sommaren fungerar detta system sämre då det är så varmt utomhus och orsakar ojämn ventilation. Moderna hus är oftast alldeles för täta för självdrag.


Fördelen med självdrag är att det inte krävs något eget energitillskott. Inte heller krävs rörliga delar utan allt fungerar på ett naturligt sätt. Eftersom självdrag är så naturligt blir det även billigt och tyst och kräver inte mycket av ägaren.

Nackdelen med självdrag är att den kräver sikllnad mellan temperaturen ute och inne för att det ska fungera. Därför gör inte självdrag så stor nytta på sommaren. En bieffekt av risken av funktionsstopp är att luften i vissa delar av byggnaden stannar. Detta kan resultera i ökad risk för mögel och ökade radonhalter om blåbetong förekommer i väggarna. Ännu en nackdel är att självdragsventilationen kan omintetgöras helt av renoveringsåtgärder så som tilläggsisolering, byte av värmekälla eller fönsterbyten. Konsekvensen är att många badrum behöver en frånluftsfläkt för att få tillbaks funktionen.

Ventilationssystem med självdrag
Bilden illustrerar självdrag och de blåa flödena är kall luft som färdas in genom öppningar i fönstren och ut genom skorstenen.