Meny Stäng

FT-ventilation

FT-ventilation är FTX-ventilation utan återvinning av värme. Kort och gott fungerar FT-ventilation som så att ett centralt ventilationsaggregat suger in luft ufrifrån via ett filter. Därefter färdas luften in i en värmeväxlare (antingen en platt, roterande eller motströmsvärmeväxlare) där luften värms upp. Slutligen när den passerat värmeväxlaren fördelas värmen ut i byggnaden genom ett kanalsystem. Eftersom att FT och FTX är så pass lika ser fördelarna respektive nackdelarna rätt lika ut.


Detta system har stor luftomsättningskapacitet och fungerar i princip helt av sig självt efter installation. När det kommer till aggregatet kan det kombineras med både kyl- eller värmeaggregat. Luften kan filtreras utifrån egna önskemål och kan ventilera stora som små byggnader.

Priset för installation kan uppgå till höga summor och tar sin tid. Ventilationskanalerna och från och tilluftsystemet påverkar även boytan och planlösningen. Filterbyte och kanalrengöring kräver certifierade OVK-experter vilket kräver lite från fastighetsägaren. Problematik med spridning av ljud och lukt om roterande värmeväxlare används i flerbostadshus och även med kondensbildning vid kallt klimat.

Ventilationssystem med FTX-aggregat

Bildkälla: Energybuilding.se