Meny Stäng

Detta kan hända om man missar OVK

Att utföra en obligatorisk ventilationskontroll på en byggnad är mycket viktigt. Det är självklart för alla oss som är verksamma inom denna bransch, men för de andra kanske det inte är lika självklart. I alla fall inte för en bostadsrättshavare i Småland.

För några månader sedan förlorade en bostadsrättshavare nyttjanderätten till sin bostadsrätt efter att hon flertal gånger inte släppt in OVK-besiktningsföretaget i fastigheten. Om inte det var nog fick hon även betala drygt 55 000 kr till motparten för deras rättegångskostnader.

Det var i en HSB-bostadsrättsförening som det lokala OVK-besiktningsföretaget flertal gånger försökte ta sig in i. De var 28 lägenheter i fastigheten och alla skulle besiktas. Tyvärr gick det inte att nå en av bostadsrättshavarna. Trots flertal försök att ta kontakt bostadsrättshavaren kom aldrig någon besiktningsman in i lägenheten. Istället fick personen en rättelseanmodan från bostadsrättsföreningen om att hon ska ta kontakt med föreningen så en OVK kunde genomföras. Istället för att lyssna på föreningen tog hon sin egna väg och bokade själv in samma ventilationsföretag utan föreningens tillåtelse. Då sa föreningen upp hennes nyttjanderätt till lägenheten.

De vände sig sedan till Växjö tingsrätt och de beslutade att kvinnan skulle flytta från lägenheten. Kvinnans förklaring till denna tvist var att hon ibland jobbade i Norge och att grannen tog hand om hennes post. Det tyckte inte tingsrätten var en tillräckligt bra anledning. Ärendet gick så långt att hovrätten fick agera och de fann att kvinnan inte hade en giltig ursäkt.

Så långt kan det gå ifall man inte lyckas få en OVK utförd i ens bostad.