Meny Stäng

OVK

Obligatorisk ventilationskontroll är en regelbunden obligatorisk besiktning av en byggnads ventilationssystem. Syftet är att påvisa att inomhusklimatet är hälsosamt och att ventilationen fungerar som den ska. Endast kontrollanter som innehar certifikat får utföra OVK. För mer info om certifieringar kan du läsa här.