Meny Stäng

Intyg

Det är funktionskontrollantens uppgift att utfärda ett intyg efter en OVK. Detta intyg visar att besiktningen gjorts, datum och resultat finns även med i intyget samt nästa besiktningsdatum. Typ av ventilationssystem som kontrollerats bör framgå och eventuella anmärkningar. Detta intyg ges till byggnadsägaren och skickas till kommunens byggnadsnämnd när besiktningen är klar. Fastighetsägaren ser till att intyget sätts upp på synlig plats i byggnaden.

Detta står i Plan och byggförordningen:

5 §
  Den som har utfört besiktningen ska
   1. lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden, och
   2. utfärda ett intyg om att besiktningen har gjorts med uppgift om datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datum för nästa besiktning.

6 §
  Byggnadens ägare ska anslå besiktningsintyget på en väl synlig plats i byggnaden.