Meny Stäng

OVK i Sveriges storstäder

Obligatorisk ventilationskontroll sker i störst utsträckning i Sveriges storstäder. Därför kan det vara bra för dig som fastighetsägare att veta hur du kan vända dig till din hemkommun för att utvinna information om OVK.

Stockholm

I Stockholms län finns ca 325 certifierade OVK-kontrollanter som du kan ta hjälp av i utförandet av en OVK. Vet du inte ifall din fastighet genomgått en ventilationskontroll kan du få reda på det genom att använda Stockholm kommuns e-tjänst på deras hemsida. Har du fastighetsbeteckningen kommer du enkelt kunna hitta svaren du söker efter.

Ta del av besiktningsprotokoll

Vill du ta del av tidigare OVK-protokoll är det enklast om du kontaktar eller besöker stadsbyggnadsexpeditionen. Det är även dit du vänder dig om du vill skicka in eventuella handlingar.

Göteborg

I Västra Götalands län arbetar ca 250 certifierade OVK-kontrollanter därav majoriteten befinner sig i Göteborgstrakten. Precis som i hela Sverige är det fastighetsägaren som har ansvaret för att din fastighet har rensade ventilationskanaler. I Göteborgs kommun är det stadsbyggnadskontoret som har tillsyn över OVK. Bor du i en bostadsrätt eller fastighetsrätt är det först och främst till styrelsen och fastighetsägaren du ska vända dig till om du misstänker dålig ventilation. Skulle du inte få hjälp, skall du ta kontakt med miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen utreder problemet med din fastighetsägare och stället krav om nödvändigt. Har du några frågor angående OVK kan du kontakta både miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret via Göteborgs kommunhemsida.

Malmö

Skåne län har drygt 210 certifierade OVK-kontrollanter. I Skåne verkar olika myndigheter inom olika områden. För att belysa hur myndigheterna samspelar tar vi ”ventilation i skolor” som exempel. Skulle en skola i Malmö behöva kontrollera ventilationssystemet är det först och främst stadsbyggnadskontoret man vänder sig till. Dem är tillsynsmyndighet och har ansvar för att skolorna i Malöm kommun följer plan- och bygglagen och därmed att ventilationen uppfyller Boverkets ventilationskrav.

Miljöförvaltningen ansvarar för att skolorna följer miljöbalkens krav. Inom ventilation ser miljöförvaltningen till att resultatet av OVK uppfyller kraven i miljöbalken och Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Stadsfastigheter förvaltar alla kommunala skolbyggnader och ansvarar för att lokalerna är anpassade för verksamheten. Sist men inte minst har vi Grundskoleförvaltningen. Dem hyr lokalerna och har som hyresgäst och verksamhetsutövare ansvar för att följa den lagstiftning som finns för att bedriva skolverksamhet och se till att arbetsmiljön är bra för elever och personal i skolan. Arbetsmiljön innefattas av exempelvis säkerhet, brandskydd, ventilation, tillgänglighet, buller och föroreningar.

Via Malmö kommuns hemsida kan du komma i kontakt med dem som kan ge dig information om protokoll och OVK-handlingar.