Meny Stäng

Utbildning och Certifikat

Kraven på OVK innebär bland mycket annat att kontrollen i sig skall utföras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten utför besiktningen utifrån många punkter som utgår från PBL. För varje OVK-tillfälle undesröks byggnaden utifrån hygien-, hälsa- och miljöskydd och dessa skall uppfyllas för att uppnå samhällets krav.

Det finns olika typer av behörigheter, N och K.

Behörighet N: Alla byggnader med S-, F- och FX-ventilation samt en- och tvåbostadshus med FT- och FTX-ventilation.

Behörighet K: Alla typer av ventilationssystem.

Utbildningen bakom en certifierad kontrollant är lång och erfarenheten likaså. För att tilldelas någon av ovanstående behörigheter ska personen i fråga ha allmänn teknisk kunskap genom avlagd examen eller genomförd utbildning från teknisk högskola, ingenjörsutbildning vid tidigare tre- eller fyraårigt tekniskt gymnsium, yrkesteknisk utbildning eller annan likvärdig utbildning.

Det finns olika certifieringsorgan som man kan vända sig till för att bli certifierad OVK-kontrollant. De mest populära certifieringsorganen är KIWA och RISE.