Meny Stäng

VÄLKOMMEN TILL OVK-BESIKTNING.se


OVK

OVK är en förtkortning för Obligatorisk Ventilations Kontroll och är en bestämmelse i plan- och bygglagstiftningen. Kraven på OVK har uppstått eftersom vikten av ett hälsosamt inomhusklimat har ökat. Vi människor får inte utsättas för:

  • skadliga luftföroreningar
  • ljudnivåer
  • radonhalter
  • oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker

Detta beror på att vi i Sverige har nationella miljökvalitetsmål som vi behöver uppnå, exempelvis God bebyggd miljö. Utförande av regelbunden OVK tillåter ökade förutsättningar på riksnivå för ett bra inomhusklimat och hjälper oss nå God bebyggd miljö.

OVK i Stockholm

Att utföra OVK i Stockholm är lätt. Det finns många besiktningsföretag som kan utföra OVK, Franska Bukten är en av de stora aktörerna i Stockholm.

Det är också väldigt smidigt att hitta information om OVK med hjälp av Stockholms stads hemsida.

I Stockholms stads e-tjänster kan du hitta information om en ventilationskontroll är gjord. Med lite info om fastigheten får du snabbt fram all information du behöver.

Du kan även ta del av besiktningsprotokoll om du besöker eller kontaktar stadsbyggnadsexpeditionen.

Läs mer om olika ventilationssystem


SENASTE INLÄGGEN


Se Boverkets egna video om OVK