Meny Stäng

FTX-ventilation

FTX-ventilation eller mekanisk från och tilluftsventilation med värmeåtervinning är ett effektivt system. Ett centralt ventilationsaggregat suger in luft ufrifrån via ett filter. Därefter färdas luften in i en värmeväxlare (antingen en platt, roterande eller motströmsvärmeväxlare) där luften värms upp. Slutligen när den passerat värmeväxlaren fördelas värmen ut i byggnaden genom ett kanalsystem. Samtidigt, sugs luften ut via kanalsystem från andra ställen, via ett filter, går luften in genom värmeväxlaren som återvinner värmen och luften blåses sedan ut. Vid kallare klimat kan inkommande luft förvärmas när den lämnat värmeväxlaren för att uppnå önskad temperatur.


Detta system har stor luftomsättningskapacitet och fungerar i princip helt av sig självt efter installation. När det kommer till aggregatet kan det kombineras med både kyl- eller värmeaggregat. Luften kan filtreras utifrån egna önskemål och kan ventilera stora som små byggnader. Ventilationssystemet fungerar oberoende av värmesystemet, frånsett om ett kyl eller värmeelement är integrerat.

Priset för installation kan uppgå till höga summor och tar sin tid. Ventilationskanalerna och från och tilluftsystemet påverkar även boytan och planlösningen. Filterbyte och kanalrengöring kräver certifierade OVK-experter vilket kräver lite från fastighetsägaren. Problematik med spridning av ljud och lukt om roterande värmeväxlare används i flerbostadshus och även med kondensbildning vid kallt klimat.

Ventilationssystem med FTX-aggregat
Bildkälla: Energybuilding.se